03-5276116
yol40@netvision.net.il

יהודה לוי
רואה חשבון

בית סילבר
דרך אבא הלל  7
רמת גן 52522

טלפון: 03-5276116
נייד: 052-2490705
פקס: 03-5276585
מייל: yol40@netvision.net.il


יהודה לוי רואה חשבון | בית סילבר דרך אבא הלל 7 רמת גן 52522 |  טלפון: 03-5276116  | נייד: 052-2490705 |  פקס: 03-5276585  |  מייל: yol40@netvision.net.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

פתיחת תיקים ברשויות

משרדינו כמשרד רואי חשבון מקצועי נותן לכם שרות מלא לפתיחת תיקי עצמאים, שותפיות וחברות בע"מ ברשויות המס.אנו רואים עצמינו אחראיים לקצר לכם הליכים בירוקרטים מתישים, עד לפתיחת תיק מושלם על הצד בטוב ביותר.
השרות כולל: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק בביטוח לאומי, וכן אישורים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.