03-5276116
yol40@netvision.net.il

יהודה לוי
רואה חשבון

בית סילבר
דרך אבא הלל  7
רמת גן 52522

טלפון: 03-5276116
נייד: 052-2490705
פקס: 03-5276585
מייל: yol40@netvision.net.il


יהודה לוי רואה חשבון | בית סילבר דרך אבא הלל 7 רמת גן 52522 |  טלפון: 03-5276116  | נייד: 052-2490705 |  פקס: 03-5276585  |  מייל: yol40@netvision.net.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ביקורת פנים

ביקורת פנים נועדה לזהות סיכונים ולהפנות את תשומת לב המנהלים לערוך מעקב ולבצע תיקונים בשטח. בחברות ציבוריות ביקורות פנים הינה חובה בהתאם לחוק הרלבנטי. בחברות פרטיות במשק, ביקורת פנים אינה מחויבת לפי חוק אך בתפישה הניהולית המודרנית, היא זכות שהיא חובה.

משרדינו ייספק למשרדיכם שרותים מקצועיים של ביקורת פנים,  נזהה סכנות ונייעל מצבים קיימים, ביחד איתכם נעבור את השלבים הבאים:
1. זיהוי וניתוח תהליכים קריטיים
2. ביקורת על ארגון החברה
3. ביקורת מבחינה פיננסית
4. ביקורת על מערכות המידע של החברה
אנו ממליצים על שרות של בקרה פנימית הן על בסיס שוטף והן על בסיס נקודתי, מתוך הבנה שבקרה פנימית אינה תהליך של הקשיית תנאים, אלא קרש קפיצה לצמיחת החברה מבחינה עסקית, פיננסית וארגונית.