03-5276116
yol40@netvision.net.il

יהודה לוי
רואה חשבון

בית סילבר
דרך אבא הלל  7
רמת גן 52522

טלפון: 03-5276116
נייד: 052-2490705
פקס: 03-5276585
מייל: yol40@netvision.net.il


יהודה לוי רואה חשבון | בית סילבר דרך אבא הלל 7 רמת גן 52522 |  טלפון: 03-5276116  | נייד: 052-2490705 |  פקס: 03-5276585  |  מייל: yol40@netvision.net.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ייצוג בבנקים

בנקים מהווים גוף גדול, "מאיים" ומבלבל עבור הלקוחות. משרדינו מעניק שרות יחודי ללקוחותינו, ותוכלו לקבל הכוונה, ייעוץ, ייצוג הלקוח מול הבנקים, סיוע במתן אשראי, תזרימי מזומנים ועוד, וכן טיפול בקבלת הלוואות מול קרנות לעידוד עסקים קטנים. נשמח לעזור לכם לפתוח דלתות נעולות.